Friends and Associates

Jag har funderat länge på hur jag kan berätta om mina vänner och inspirationskällor och jag tänkte börja med Julia Veldman. Vi lärde känna varandra i samband med att jag flyttade tillbaka till Stockholm från Nederländerna och hon hade sin praktik i Stockholm.

Det jag tycker är mest inspirerande är att hon är rakt på sak, inga omvägar,det gör att det känns lustfyllt, roligt och engagerat!

http://juliaveldmanc.nl/