Ideal och Idoler på webbdagarna

Jag tänkte mig ett inlägg där jag skulle skriva om allt som var igår, sista dagen på webbdagarna, men egentligen är det bara två saker jag vill skriva om. Två föredrag, två ideal och mina två nya idoler.

Darja Isaksson (@darjaisaksson) och Beata Wickbom (@beataw).

När jag gick produktdesign i NL handlade den etiska diskussionen hela tiden om produkter, varför gör vi fler? En del lärare sa “Vad ska vi göra annars? Ska vi designa tjänster? Hur skulle det se ut?” medan en som jag tyvärr inte minns namnet på sa något som verkligen fastnade i mig. “ The designers of the future will design companies ”.

Det kändes upplyftande och utmanande för mig som hela tiden ville göra mer än bara designa en produkt. Jag vill ju förändra världen och som det exempelvis redan är i Japan, företagen har mer makt än politikerna. Det är så det lätt blir när medborgare blir reducerade till konsumenter.

Men så för att knyta an till gårdagen, vi människor har nu börjat (genom internet framförallt) kräva samma rätt till medbestämmande i företagen som i politiken. I föredraget av Beata Wickbom togs det upp flera exempel på hur bra det kan bli när företagen öppnar sig och inser att de bara vinner på det. Ett var hur ett kemikalie-företag, genom ett socialt nätverk de byggt upp, konkret sett till att kunskap och lösningar kunde komma andra till gagn, i vitt skiljda delar av världen.

En annat sätt att förändra världen kom från Darja Isaksson som berättade om Internet of Things, hur framtidens produkter kan ge mervärde genom teknik. Inte på nivån “put a usb-stick in it” utan där det verkligen fanns ett konkret behov som tekniken kunde fylla. Exempelvis i gruvor där sensorer mäter tex spänningar i berget för att kunna förutse olyckor. Det var som svar på min fråga från föreläsningen om Interaktion genom känslor på Universitetet. Vad ska vi använda det här till? Varför?

Lysande stunder!

Se föredragen här: