Interaktion / Känslor

Jag lyssnade på en öppen föreläsning på universitetet om känslor i mobilen utav Kristina Höök. Hon är professor i människa-maskin-interaktion vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet och startade Mobile Life Center 2007. Länk: http://www.su.se/../kanslor-i-mobilen-det-innerligas-design

Rubriken var “Känslor i mobilen – det innerligas design” och den gav en väldigt grov bild av vad man kan göra med den data som man kan samla in med till exempel mobilen. Grovt på den nivå som jag känner är “äcklig” men kanske snarare ska benämnas som “grovhuggen” eller “överdriven”. Den är så mycket i sin linda att vi som designers inte riktigt vet vad vi ska göra med den.

Det mest givande var tanken på hur man istället för att använda datan vi får in, ska spegla den till användaren. Det är ett ordentligt kliv åt sidan från den idé om att datorn ska försöka tolka våra känslor och tankar. Istället ska vi som användare kunna se och relatera till vår kroppslighet och reaktioner.

Jag saknade dock svar på frågan “Varför” även om den fanns nånstans där mellan raderna. Just för att det var en öppen föreläsning hade jag önskat en mer verklighetsförankrad koppling till exprimenten. Jag är övertygad om att man kan hitta en mer subtil version av det som visades men var nyfiken på vad hon själv hoppades på.

Den frågan blev tyvärr inte riktigt besvarad, eller ens riktigt formulerad.

One Trackback

  • Av KLARA: Ideal och idoler på webbdagarna på 2012/09/01 vid 09:28

    […] i berget för att kunna förutse olyckor. Det var som svar på min fråga från föreläsningen om Interaktion genom känslor på Universitetet. Vad ska vi använda det här till? Varför? Lysande stunder! Se föredragen här: English […]