MBB -Medicinsk Biokemi Biofysik

MBB står för instutitionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik på Karolinska Institutet. De var i behov av en logotyp till en flagga och internt brevpapper samt för material i undervisningen. Jag gjorde det här som förslag där jag anspelade på institutionens historia och tradition men samtidigt på innovation, kreativitet och sammanhållning.