interaktionsdesigner & webbutvecklare

Shinoda Studio

Med den japanska designbyrån Shinoda Studio, baserad i Nederländerna, arbetade jag fram en portfolio som scrollar i sidled. För dem var det viktigt att sidan skulle kännas androgyn och vara i harmoni med deras arbeten.

Menyn gav jag en samlande roll som anpassades efter logotypen med färger efter en framarbetad skala. Då det är en helt annan sak att skriva text på japanska arbetade vi mycket med att skapa en västerländsk struktur i texterna.

“Klara has been working with me at Shinoda Studio designing and building two websites, recently exposed at Salone del Mobile, Milan.

For me it was of high importance to tell the concept of my work, both by words and overall design. She understood very well how to translate this into the website and I’m very happy with the result”

ShinodaStudio.com

  • Design
  • Frontend
  • Grafisk Design
  • Interaktionsdesign
  • Koncept
Kort information i början av varje projekt där jag lade vikt vid hierarki och typografi.
Genom att man läser sidan i sidled får besökaren en överblick av arbetena som en tidslinje.
Publikationer; här använde vi oss av bild både från artikel och framsidan av tidningen för att ge en bättre bild av hur publikationen såg ut och från vem.
Curriculum Vitae
Nyhets-sida