Metafor för DOMen

Jag älskar metaforer. Ibland har jag ett metafor-flyt och får fram massor av bilder för att få grepp om ett sammanhang jag finner komplext. I förra veckans labb fick vi i uppgift att förklara vad DOM’en är i text och/eller bild.

Här använde jag kroppen, den går att bygga vidare på i en oändlighet men jag lät den stanna här.